BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Diary of a no-lifer.

11. Kuršiai: teritorija, vardo kilmė, paminėjimai istorijos šaltiniuose, kalbos ypatybės. Kuršininkai.

skuduriukas skuduriauskas ● 2011-01-10

Gyveno rytiniame Baltijos jūros pakraštyje, jų gyvenamą kraštą Kuršą (Kuržemę) dažnai puldinėdavo švedų bei danų vikingai, todėl ir seniausių kuršių bei Kuršo vardo paminėjimai susiję su skandinavais. Į istorijos šaltinius pateko anksčiau už kitus rytų baltus.

Teritorija. Ginčų kelia dab. Lietuvos teritorijoje gyvenusių kuršių ribos. Vieni tyrinėtojai rytinę kuršių ribą veda Ventos upe, šiaurėje dargi nukelia už Ventos, kiti Varduvos upe. Nesutariama ir dėl pietinės ribos – vienų nuomone, kuršiai gyvenę iki Ventės Rago, kitų jų pietinė riba ėjusi linija Telšiai – Plungė – Palanga.

Mažiau ginčų kelia kuršių gyventų žemių ribos dab. Latvijos teritorijoje, nors ir čia išvesti labai tikslią ribą tarp kuršių, lyvių ir žiemgalių gyventų žemių yra neįmanoma.

[kadangi daugiau apie teritoriją vadovėliuose nerašo, kad būtų aiškiau apačioje pridedu žemėlapį]

Vardo kilmė. Vardo kilmė neaiški. Yra kelios jo etimologijos, bet nė viena jų negali pretenduoti į visai įtikimą. Bene patikimiausia Kazimiero Būgos. Pagal jį etnonimas kuršiai kildintinas iš nebevartojamo žodžio *kuršas, reiškusio „lydimą, skynimą, kirtimą“. Kad tokį žodį baltai galėjo turėti, rodo giminiškos kalbos, plg. ukr. корс „lydimas“, slovėnų kŕš „krūmas“, č. krs „išsišakojęs medis, kerežis“ ir kt.

Paminėjimai istorijos šaltiniuose.

* Kuršių vardą pirmą kartą pamini Brėmeno – Hamburgo arkivyskupas Rimbertas IX a. savo pirmtako ir mokytojo Anskaro gyvenimo aprašyme (minimi danai, švedai, kuršiai, taip pat Apuolė).

* Ne kartą kuršiai ir jų žemė minima istorinėse senovės islandų sagose. Pvz., apie 1300 m. sukurtoje Hervaro sagoje; sagoje, vadinamoje Heimskringla (Žemės ratas) ir kitose, kur kalbama apie IX-X a. įvykius Čia pateikiama šiek tiek duomenų apie kuršių gyvenimą, santvarką, pastatus, būdą ir turtingumą.

* Kuršius ir jų kraštą mini Adomas Bremenietis savo Hamburgo vyskupų istorijoje, parašytoje XI a.

* Daug apie juos kalba Saksas Gramatikas, ypač savo XII a. pab. parašytoje Danijos istorijoje.

* Nuo XII a. pr. Kuršius mini Rusios metraščiai;

* Nuo XIII a. – vokiečių kalavijuočių šaltiniai.

Kalbos ypatybės. Kuršių kalba išnyko nepalikusi rašto paminklų. Taigi vienintelis šaltinis, iš kurio galima apie šią kalbą ką nors sužinoti, yra įvairiuose istorijos šaltiniuose randami tikriniai vardai ir kai kurios latvių kalbos kuršiškų patarmių bei lietuvių kalbos žemaičių patarmių ypatybės.

* minkštuosius priebalsius k’, g’ buvo pavertę c, dz;

*
buvo išlaikę sveikus junginius an, en, in, un;

* kaip ir prūsai ir kai kurie žemaičiai buvo išlaikę tautosilabini n ir prieš tuos priebalsius, prieš kuriuos lietuvių kalboje šiandien jis išnykęs, pvz. Sansugale, lie. Žąsūgala.

* turėjo s, z ten, kur lietuviai turi š, ž, pvz.: Talsen, Telse, lie. Telšiai;

* kaip ir prūsai junginius ti, di pavertė t’, d’;

* buvo pailginę trumpuosius balsius prieš tautosilabinį r ;

* kaip prūsų ir lietuvių, taip ir kuršių kalboje prieš v ir b yra išlaikytas u, kuris latvių išvirto i;

* kaip dalis prūsų ir dalis žemaičių taip, matyt, ir dalis kuršių u buvo pavertę į o;

* bent dalis prūsų i vertė į e;

* dalis kuršių, kaip ir prūsai, bus turėję ei vietoj lietuvių ir latvių ie;

Morfologija:

* kuršiška priesaga laikome -ale;

* kita kuršiška priesaga laikoma -ile arba -ele;

Leksika: kuronizmais laikomi, pvz., lietuvių (žemaičių) žodžiai cyrulis „vieversys“ (ir la. cīrulis), pylė „antis“ (ir la. pīle), kūlis „akmuo“, pūrai „kviečiai“ ir kt. Daugiausia bendrybių kuršių kalba turėjusi su prūsų kalba.

Kuršininkai. Kuršių nerijos gyventojai, kalbėję iš esmės latviškai ir lietuvių neretai vadinti kuršiais (patys save vadino latviškai – kursenieki, lietuviškai – kuršininkai), nėra tiesioginiai senųjų kuršių palikuonys, bet daugiausiai atvykėliai iš Latvijos (Kuršo), pradėję keltis apie XVI amžių

Patiko (4)

Rodyk draugams

Komentarai (0) : "11. Kuršiai: teritorija, vardo kilmė, paminėjimai istorijos šaltiniuose, kalbos ypatybės. Kuršininkai."